Membrii proiectului

Proiectul EO-ROFORMON este găzduit de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea”, unica organizație de cercetare în silvicultura din România. Managementul proiectului este asigurat de un Coordonator, un Co-Coordonator și un Coordonator Administrativ.

 

Consiliul Consultativ format din trei experți de calibru internațional ofera recomandări și consultanță științifică cu privire la planul de lucru  (incluzând campaniile de teren, metode de analiza datelor,  și dezvoltarea de noi algoritmi) precum și pentru viitoarea implementarea a rezultatelor la scară naționala.

 

EO-ROFORMON include un total de 22 cercetători și personal tehnic. Structura organizatorică a fost stabilita pentru îndeplinirea cu succes a unui program de cercetare complex. Liderii pachetelor tematice sunt cercetători cu experiență națională și internațională ce vor contribui la punere în aplicare eficientă și cu succes a fiecărei componente a proiectului. Structura de management propusă a fost conceputa pentru asigurarea unei eficiențe maxime și evitarea întârzierilor în progresul științific și tehnic.