Informații proiect

EO-ROFORMON va dezvolta un sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date în situ și teledetecție. Imaginile satelitare vor fi calibrate cu date de teren obținute utilizând scanare laser terestră, evitându-se astfel una dintre principalele critici aduse rețelei ICP-Forests, și anume coerența evaluărilor de teren. Proiectul se va concentra pe evaluarea indicatorilor forestieri legați de stare de sănătate (defolierea) și degradarea (exploatare forestieră, doborâturi de vânt, incendii) pădurilor. Proiectul va diferenția fenomenul de defoliere (cauzat de factori biotici și abiotici) de cel de degradare (cauzat de activitățile de exploatare forestieră) utilizând dimensiunea temporală a semnalului înregistrat de senzori optici și/sau radar. Astfel, vor deveni disponibile informații spațiale cu privire la starea pădurilor și exploatările forestiere (intensitatea și cronologie).

De asemenea, proiectul va dezvolta modele de prognoza adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice. Acest obiectiv va fi atins prin modelare peisajului forestier folosind modele specifice (ex:. LANDIS-II). LANDIS-II va fi calibrat cu ecuații alometrice specifice speciilor principale prezente în Romania, regimuri de perturbări, precum și tipurile de gestiune forestieră întâlnite în România.

EO-ROFORMON se va adresa întregului sistem de decizie (date-informații-decizie) a procesului de monitorizare a ecosistemelor forestiere, făcând progrese semnificative dincolo de stadiul actual al cunoștințelor, folosind metode noi din domeniul Geospațial. Obiectivele specifice alre proiectul sunt:

  1. a) Utilizare pe scară largă a datelor de Observare a Terrei în combinație cu monitorizare in-situ. Datele provenind din misiuni spatiale (în special Sentinel 1/2) și din lucrări de teren vor fi utilizate pentru a oferi o imagine coerentă asupra stării și schimbărilor fondului forestier, strâns legate de biodiversitate, capitalul natural și serviciile oferite de ecosistemele forestiere.
  2. b) Crearea unui corpus inovator de cunoștințe cu privire la metode actuale de monitorizare bazate pe teledetectie pentru evaluarea stării pădurilor precum și a tendințelor viitoare prin modele de simulare peisagistică, cu accent special asupra practicilor de management forestier din România.
  3. c) Elaborarea unui cadru conceptual pentru integrarea datelor provenite din teledetecție într-o nouă viziune de monitorizare și simulare a evoluției fondului forestier din România în contextul schimbărilor de mediu și management.
  4. d) Îmbunătățirea politicilor de mediu pe baza dovezilor științifice, sporirea eficienței administrative și îmbunătățirea transparenței procesului decizional. Beneficiarii rezultatelor proiectului vor fi managerii resurselor forestiere în particular și comunitatea în general.
  5. e) Consolidarea capacității de cercetare prin formarea de cercetători specializați în teledetecție, scanare laser terestră, analiza seriilor temporale, și modelarea evoluției fondului forestier.