Activități

 

 

Activitatea 1- Coordonare, management și elaborarea cadrului conceptual științific

 

 • Sub-activitatea 1.1 Coordonare și management științific, administrativ și financiar
 • Sub-activitatea 1.2 Elaborarea planului de lucru detaliat
 • Sub-activitatea 1.3 Elaborarea și menținerea sistemului de comunicare
 • Sub-activitatea 1.4 Elaborarea rapoartelor anuale și a raportului final

Activitatea 2- Colecționarea datelor de teren și analiza preliminara

 

 • Sub-activitatea 2.1 Identificarea și revizuirea datelor de teren existente
 • Sub-activitatea 2.2 Identificarea evoluției istorice a ecosistemelor forestiere
 • Sub-activitatea 2.3 Colectarea și prelucrarea datelor de teren
 • Sub-activitatea 2.4 Procesarea și analiza datelor laser terestre

Activitatea 3 Prelucrarea și analiza datelor de teledetecție

 

 • Sub-activitatea 3.1 Procesarea,  arhivarea și integrarea datelor de teledetecție
 • Sub-activitatea 3.2 Simularea numerica a semnalului radar
 • Sub-activitatea 3.3 Stabilirea de relații/modele între VF și datele optice/radar
 • Sub-activitatea 3.4 Dezvoltarea algoritmilor de monitorizare bazați pe analiza multi-temporală și fuziunea datelor

Activitatea 4 Modelarea și prognoza fondului forestier în condițiile schimbărilor de mediu și socio-economice

 

 • Sub-activitatea 4.1 Adaptarea LANDIS la condițiile specifice din Romania
 • Sub-activitatea 4.2 Compilarea datelor spațiale, integrarea și transformarea acestora în formatul LANDIS
 • Sub-activitatea 4.3 Simularea dezvoltării fondului forestier

Activitatea 5 Studiu de caz pentru implementarea unui sistem de monitorizare forestier național

 

 • Sub-activitatea 5.1 Definirea cerințelor pentru implementarea unui sistem național de monitorizare a pădurilor axat pe tehnologii de Observarea Terrei

Activitatea 6 – Audit final al proiectului EO-ROFORMON

 

 • Sub-activitatea 6.1 Auditul final al proiectului