Activitatea 1: Coordonare, management și elaborarea cadrului conceptual științific (PT1)

Activitatea 1- Coordonare, management și elaborarea cadrului conceptual științific

 

  •             Sub-activitatea 1.1 Coordonare și management științific, administrativ și financiar
  •             Sub-activitatea 1.2 Elaborarea planului de lucru detaliat
  •             Sub-activitatea 1.3 Elaborarea și menținerea sistemului de comunicare
  •             Sub-activitatea 1.4 Elaborarea rapoartelor anuale și a raportului final