aprilie

3 aprilie 2018

Activitatea 5 Studiu de caz pentru implementarea unui sistem de monitorizare forestier național

Activitatea 5 Studiu de caz pentru implementarea unui sistem de monitorizare forestier național               Sub-activitatea 5.1 Definirea cerințelor pentru implementarea unui sistem național de monitorizare a pădurilor axat pe tehnologii de Observarea Terrei
3 aprilie 2018

Activitatea 4 Modelarea și prognoza fondului forestier în condițiile schimbărilor de mediu și socio-economice

Activitatea 4 Modelarea și prognoza fondului forestier în condițiile schimbărilor de mediu și socio-economice               Sub-activitatea 4.1 Adaptarea LANDIS la condițiile specifice din Romania             Sub-activitatea 4.2 Compilarea datelor spațiale, integrarea și transformarea acestora în formatul LANDIS             Sub-activitatea 4.3 Simularea dezvoltării fondului forestier
3 aprilie 2018

Activitatea 3 Prelucrarea și analiza datelor de teledetecție

Activitatea 3 Prelucrarea și analiza datelor de teledetecție               Sub-activitatea 3.1 Procesarea,  arhivarea și integrarea datelor de teledetecție             Sub-activitatea 3.2 Simularea numerica a semnalului radar             Sub-activitatea 3.3 Stabilirea de relații/modele între VF și datele optice/radar             Sub-activitatea 3.4 Dezvoltarea algoritmilor de monitorizare bazați pe analiza multi-temporală și […]
3 aprilie 2018

Activitatea 2: Colecționarea datelor de teren și analiza preliminara

Activitatea 2- Colecționarea datelor de teren și analiza preliminara               Sub-activitatea 2.1 Identificarea și revizuirea datelor de teren existente             Sub-activitatea 2.2 Identificarea evoluției istorice a ecosistemelor forestiere             Sub-activitatea 2.3 Colectarea și prelucrarea datelor de teren             Sub-activitatea 2.4 Procesarea și analiza datelor laser terestre