• Axă prioritară: 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

  • Titlu proiect: Proiectarea unui sistem prototip de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth-Observation) pentru pădurile din România

EO-ROFORMON va dezvolta un sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date în situ și teledetecție. Imaginile satelitare vor fi calibrate cu date de teren obținute utilizând scanare laser terestră, evitându-se astfel una dintre principalele critici aduse rețelei ICP-Forests, și anume coerența evaluărilor de teren. Proiectul se va concentra pe evaluarea indicatorilor forestieri legați de stare de sănătate (defolierea) și degradarea (exploatare forestieră, doborâturi de vânt, incendii) pădurilor. Proiectul va diferenția fenomenul de defoliere (cauzat de factori biotici și abiotici) de cel de degradare (cauzat de activitățile de exploatare forestieră) utilizând dimensiunea temporală a semnalului înregistrat de senzori optici și/sau radar. Astfel, vor deveni disponibile informații spațiale cu privire la starea pădurilor și exploatările forestiere (intensitatea și cronologie)..
Valoarea totală a proiectului este de 3.883.300,67 lei. Vezi informații complete
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axă prioritară: 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Prioritate de investiţie: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european
Acţiune: 1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD
Titlu proiect: Proiectarea unui sistem prototip de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth-Observation) pentru pădurile din România
Contract de finanţare: 90/09.09.2016
Perioada de implementare: 09.09.2016 – 08.09.2020
Vezi informații complete

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informati apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România