Misiunea noastră

EO-ROFORMON urmărește dezvoltarea unui sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date in situ și teledetecție, și de modele de prognoză adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice.

 

EO-ROFORMON se va adresa întregului sistem de decizie (date-informații-decizie) a procesului de monitorizare a ecosistemelor forestiere, făcând progrese semnificative dincolo de stadiul actual al cunoștințelor, folosind metode noi din domeniul Geospațial.

 

 Obiective generale:

  1. a) Utilizarea pe scară largă a datelor de Observare a Terrei în combinație cu monitorizarea in situ.
  2. b) Crearea unui corpus inovator de cunoștințe cu privire la metode actuale de monitorizare bazate pe teledetecție pentru evaluarea stării pădurilor precum și a tendințelor viitoare prin modele de simulare peisagistică.
  3. c) Elaborarea unui cadru conceptual pentru integrarea datelor provenite din teledetecție într-o nouă viziune de monitorizare și simulare a evoluției fondului forestier din România.
  4. d) Îmbunătățirea politicilor de mediu pe baza dovezilor științifice.
  5. e) Consolidarea capacității de cercetare.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.