Informații generale. Informații proiect

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axă prioritară: 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Prioritate de investiţie: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acţiune: 1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Titlu proiect: Proiectarea unui sistem prototip de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth-Observation) pentru pădurile din România

Contract de finanţare: 90/09.09.2016

Perioada de implementare: 09.09.2016 – 08.09.2020

Informații generale. Informații beneficiar:

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicutură ”Marin Drăcea”

Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, Ilfov, România

Telefon: 0213503240Fax: 0213503245

Email: eoroformon@icas.ro

Reprezentant legal: Romică TOMESCU

Directorde proiect: Mihai  Andrei TĂNASE

Consiliu consultativ: Thuy Le Toan (CESBIO), M. Santoro (Gamma RS), R. Kennedy (OSO)

Parteneri: CESBIO

 

Achiziții:

  • Lidar terestru
  • Dispozitive de stocare date și backup
  • Stații de lucrude prelucrare a datelor
  • Software procesare date radar
  • Dendroauxografe automate
  • Senzorii umiditate sol

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.