Informații beneficiari

Beneficiarul direct al EO-ROFORMON este Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”. INCDS va atrage și forma personal științific de înaltă calificare în trei domenii prioritare:

 

  1. BIOECONOMIE:

1.1.4 Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii vieții

 

  1. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE:

2.2.1 Aplicații spațiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)

 

  1. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE:

3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor

 

Participarea în proiecte internaționale va fi facilitată de relațiile de cooperare stabilite în cadrul EO-ROFORMON cu trei instituții internaționale: Centre for the Study of the Biosphere from Space Oregon State University, și Gamma Remote Sensing. Aceste centre de cercetare  vor găzdui stagii de formare al personalului de cercetare implicat în proiect. INCDS  va beneficia de achiziția de echipamente de înaltă tehnologie (lasere terestre) și programe de procesare a imaginilor radar care vor putea fi utilizate în cadrul proiectelor viitoare. De rezultatele proiectului va beneficia direct INCDS prin Ocolul Silvic Mihaesti, selecționat ca zona de studiu. Pe termen mediu și lung se prevede implementarea rezultatelor într-un sistem național de monitorizare forestieră administrat și astfel atragerea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat și companii publice sau private care administrează mari  suprafețe de pădure (Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA), Asociația Proprietarilor de Păduri  din România – APPR).

Implementare viitoare a unui sistem național de monitorizare forestieră, va beneficia Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin îmbunătățirea metodelor de prognoza a fondului forestier național și furnizarea unui sistem de avertizare timpurie pentru evaluarea stării pădurilor. Un astfel de sistem va îmbunătăți politicile de mediu în baza dovezilor științifice, va spori eficiența administrării fondului forestier și va îmbunătăți transparența procesului decizional. Rezultatele EO-ROFORMON vor fi utilizate în managementul resurselor forestiere (publice și private) prin punerea la dispoziția parților interesate a unor metode noi de prognoză a evoluției pădurii în diferite scenarii de management relaționate cu schimbările climatice, regimul perturbațiilor și lucrările silviculturale.