Răspunde la: Activitatea 3 Prelucrarea și analiza datelor de teledetecție