Răspunde la: Activitatea 4: Modelarea și prognoza fondului forestier în condițiile schimbărilor de mediu și socio-economice