Activitatea 5 Studiu de caz pentru implementarea unui sistem de monitorizare forestier național