Activitatea 1: Coordonare, management și elaborarea cadrului conceptual științific (PT1)