EO-ROFORMON – Informații proiect

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, cu sediul în Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 128, derulează începând cu data de 09.09.2016, proiectul  PROIECTAREA UNUI SISTEM PROTOTIP DE MONITORIZARE ȘI PROGNOZĂ BAZAT PE TEHNICI MODERNE ALE TELEDETECȚIEI (EARTH-OBSERVATION) PENTRU PĂDURILE DIN ROMÂNIA – EOROFORMON”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 90/09.09.2016 (cod My SMIS 105058), încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 3.883.300,67 lei.

Asistența financiară nerambursabilă este de 3.688.950,67 lei din care 3.114.949,95 lei finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  și 574.000,72 lei din bugetul național.

Proiectul se implementează pe o durata de 48 luni.

Obiectivul major al proiectului: Dezvoltarea unui sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date în situ și teledetecție, și de modele de prognoză adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice.

EO-ROFORMON se va adresa întregului sistem de decizie (date-informații-decizie) a procesului de monitorizare a ecosistemelor forestiere, făcând progrese semnificative dincolo de stadiul actual al cunoștințelor, folosind metode noi din domeniul Geospațial. Mai exact, proiectul are obiectivele și capacitatea de a:

a) Utiliza pe scară largă date de Observare a Terrei  (OT) în combinație cu monitorizare in-situ. Datele provenind din misiuni OT (în special Sentinel 1/2) și din lucrări de teren vor fi utilizate pentru a oferi o imagine spațiala coerentă asupra stării și schimbărilor fondului forestier, strâns legate de biodiversitate, capitalul natural și serviciile oferite de ecosistemele forestiere.

b) Crea unu corpus inovator de cunoștințe (testat, revizuit și documentat) cu privire la metode actuale de monitorizare bazate pe OT pentru evaluarea stării pădurilor precum și a tendințelor viitoare prin modele de simulare peisagistică (LANDIS-II), cu accent special asupra practicilor de management forestier din România.

c) Elaborarea unui cadru conceptual pentru integrarea datelor provenite din teledetecție într-o nouă viziune de monitorizare și simulare a evoluției fondului forestier din România în contextul schimbărilor de mediu și management.

d) Îmbunătățirea politicilor de mediu pe baza dovezilor științifice, sporirea eficienței administrative și îmbunătățirea transparenței procesului decizional. Beneficiarii rezultatelor proiectului vor fi managerii resurselor forestiere în particular și comunitatea în general.

e) Consolidarea capacității de cercetare prin formarea a cinci cercetători specializați în teledetecție, scanare cu laser terestru, analiza seriilor temporale, și modelarea evoluției fondului forestier.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.