Activitatea 6 – Audit final al proiectului EO-ROFORMON