mai

4 mai 2018

Informații generale. Informații proiect

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 Axă prioritară: 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Prioritate de investiţie: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european […]
4 mai 2018

Misiunea noastră

EO-ROFORMON urmărește dezvoltarea unui sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date in situ și teledetecție, și de modele de prognoză adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării […]
4 mai 2018

Membrii proiectului

Proiectul EO-ROFORMON este găzduit de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea”, unica organizație de cercetare în silvicultura din România. Managementul proiectului este asigurat de un Coordonator, un Co-Coordonator și un Coordonator Administrativ.   Consiliul Consultativ format din trei experți de calibru internațional ofera recomandări și […]
4 mai 2018

Activitatea 6 – Audit final al proiectului EO-ROFORMON

Activitatea 6 – Audit final al proiectului EO-ROFORMON               Sub-activitatea 6.1 Auditul final al proiectului